Forside

Velkommen til min hjemmeside! Mit navn er Henrik Stamer Hedin. Jeg er forfatter og har flere andre jern i ilden; du/De/I kan læse lidt om det på disse sider. Efter et par år i Afrika for FN’s udviklingsprogram har jeg levet af min pen. For tiden skriver jeg mest fiktiv prosa. Jeg har en større produktion af oversættelser bag mig, såvel skøn- som faglitteratur og journalistik, og jeg har skrevet amatørteater, men også vundet præmie i Det Kongelige Teaters dramatikerkonkurrencer i 80’erne. Og så skriver jeg politiske tekster. Interesseret i at vide mere? Så klik ind på en af de følgende sider!

Men først til noget helt andet:

Siden Rusland den 24. februar greb ind i Ukraine og efter 8 års krig tvang den ukrainske ledelse til forhandlingsbordet, har danske medier fyldt os med desinformation, fortielser og løgne. Det er værre end noget, vi har været udsat for under den kolde krig, og fornuften har kun få chancer over for dette bombardement.

Jeg skammer mig over mit fædrelands optræden i denne sag. Og for ikke at komme til at skamme mig over mig selv forsøger jeg nu på denne plads at sige lidt af sandheden om, hvad der foregår, og ikke mindst hvordan det begyndte. Den analyse af forløbet omkring Maidan-kuppet og Krims løsrivelse, som står at læse nedenfor. blev bragt på lederplads i DKP’s blad Skub april 2014. Det er min intention, at der følger mere – medmindre det glædelige skulle ske, inden jeg når så langt, at Zelenskij kommer til fornuft, så krigen hører op.

”Skyd de russiske hunde!”

Historie og historieforfalskning i og omkring Ukraine
Af Henrik Stamer Hedin

Det var her i bladet, vi i sin tid lancerede begrebet ”eurofascisme” eller ”EU-fascisme”; det skete på lederplads i augustnummeret 2009. Anledningen var, at bander af voldsmænd i ugevis havde terroriseret Moldovas hovedstad Chisinau, besat offentlige bygninger, smadret parlamentet og hejst fremmede landes flag over præsidentpaladset. På den måde var det lykkedes dem at vælte landets hidtidige kommunistiske flertalsstyre og bane vej for en regering af tre borgerlige partier, der udover fjendskabet mod kommunisterne kun havde én ting til fælles: De ville ind i EU.

Voldsmændene i Chisinau skrev sig ind i en efterhånden tyveårig tradition for ”kulørte revolutioner”. Vi definerede dengang disse ”revolutionære” bevægelser – revolutionære af form, reaktionære af indhold – som ”en moderne, vital og globaliseret pendant til gamle dages fascisme – en EU-fascisme”. Vi gjorde det med henvisning til Dimitrovs berømte tese om fascismen ved magten som udtryk for ”finanskapitalens mest reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elementers åbne terroristiske diktatur”. Og vi påpegede, hvad også andre havde set før os, at den europæiske finanskapitals interesser i dag er knyttet til EU, og at dens ”mest reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elementer” bruger EU som redskab for deres destruktive ekspansionsbestræbelser.

Hvad vi skrev dengang, har nu i Ukraine bekræftet sig endnu en gang og det på en måde, som efterlader meget lidt tvivl om, hvad det er for kræfter, vi har med at gøre. EU har støttet Maidan-”revolutionen” fra første færd og uforbeholdent. Fremtrædende EU-politikere har holdt peptalks for demonstranterne (for nu at kalde dem det). Den kendte milliardær-spekulant George Soros har offentlig erkendt (og måske er det rigtigere at sige ”pralet af”) at have givet penge, ligesom han også (sammen med CIA og andre reaktionære kræfter) finansierede den ”orange revolution” for ti år siden og lignende optøjer i andre lande. Både EU og USA har fonde, der helt officielt giver millionstøtte til reaktionære oprørsbevægelser i (især) østeuropæiske lande som Ukraine.

EU’s interesse i en reaktionær og russiskfjendtlig magtovertagelse i Kiev er åbenbar; det drejer sig om EU-ekspansion, om en ny Drang nach Osten, om at indordne den ukrainske økonomi under EU-storkapitalen, udrydde konkurrenter, erobre afsætningsmarkeder og sende nye horder af billig arbejdskraft mod de EU-ropæiske kerneområder, hvorfra de kan sende penge hjem, som de tilbageblevne kan bruge til at købe EU-ropæiske importvarer i stedet for de hjemmeproducerede, der ikke længere kan fås. For USA ligger interessen væsentligst i at blokere Ruslands adgang til det Sorte Hav og flådehavnen Sevastopol og dermed til Middelhavet og til slagpladserne i Syrien og det øvrige Mellemøsten.

Og selve brugen af ordet ”fascisme” om de kræfter, der bekæmpede den ukrainske regering, har vist sig så berettiget, at det vel ikke engang længere er værd at ofre tryksværte på. Bevægelsen var voldelig fra starten og besatte eller ødelagde både rådhuset, LO-bygningen og andre offentlige eller fremtrædende bygninger i Kievs centrum, ligesom den med vold forhindrede ministeriernes embedsmænd i at komme til deres kontorer og passe deres arbejde. Regeringen var meget tilbageholdende i sin reaktion og gav fascisterne og deres naive og godtroende medløbere lov til ting, som herhjemme aldrig ville blive tolereret – f.eks. etablering af en teltlejr på selve Maidan-pladsen i Kievs centrum, brug af brændende bildæk som barrikader og kasteskyts osv. Da parlamentet omsider i februar fik taget sig sammen til at indføre en lovgivning, der svarede til den, som er gældende i Danmark og andre EU-lande, blev det mødt med frådende angreb og beskyldninger om diktatur fra samtlige reaktionære – og en hel del af dem, der betragter sig som alt andet end reaktionære – i ind- og udland. Parlamentet smed straks håndklædet i ringen og ophævede den lovgivning, det netop selv havde indført.

Denne mangel på moralsk mod var med til at give højrekræfterne og fascismen sejren. Den er også sammen med politiets påfaldende mangel på evne til at holde de gader og pladser, de havde ryddet, betegnende for situationen: Åbenbart havde oppositionen støtte i en del af magtapparatet.

Oppositionens antikommunistiske tendens var tydelig fra et tidligt tidspunkt. ”I dag begraver vi Ukraines Socialistiske Sovjetrepublik!” proklameredes det fra talerstolen på Maidan-pladsen. Lenin-statuer blev væltet og det kommunistiske partis hovedsæde angrebet. Og det ganske uanset at sovjetrepublikken var gået under med Sovjetunionens opløsning, og at kommunisterne deltog i kritikken af Janukovitsj og oligarkvældet og havde stillet deres eget forslag om en folkeafstemning til afgørelse af spørgsmålet om Ukraines forhold til EU. Hertil kom antisemitiske udskejelser og meget andet.

Disse tendenser kom efterhånden til at dominere over det oprindelige formål med demonstrationerne: At protestere mod oligarkvældet og for de ”europæiske værdier”, som ingen ganske vist vidste hvad gik ud på, men som mange, især i landets vestlige del, så legemliggjort i EU. Regeringen åbnede gentagne gange for dialog, forhandlinger og kompromis og gik så langt som til at genåbne forhandlinger med EU om den associeringsaftale, som den selv meget fornuftigt havde afvist. Hen under jul kom det da også til afspænding, der blev lovet amnesti til arresterede Maidan-besættere, og en rømning af barrikaderne begyndte.

Dialogen blev saboteret af fascisterne efter nytår ved fornyede angreb på offentlige bygninger, og det kom nu til skyderier og drab. 77 demonstranter og 11 politifolk kom dødslisten til at omfatte. Politiet og russiske agenter (!) fik skylden, men troværdige rygter peger på, at de snigskytter, som fra tagene omkring Maidan begik drabene, var sat ind af de fascistiske grupper, som kontrollerede demonstranterne på pladsen. Rygterne er troværdige af to grunde: For det første stammer de fra en ledende læge ved demonstranternes eget nødlazaret, der mente at kunne konstatere, at politifolk og demonstranter var ramt af samme slags projektiler, at det altså var de samme, der havde skudt på både politi og demonstranter (samt i nogle tilfælde sagesløse forbipasserende). Og for det andet blev lignende fingerede massakrer på demonstranter iværksat af antisovjetiske oprørere i Letland og Litauen for godt tyve år siden. Det er i hvert fald den besked, man får, når man taler med lokale, der var med dengang (se Skub 2007, nr. 1). Formålet var selvfølgelig i alle tre tilfælde at oppiske en stemning af had og frygt – det næringssubstrat, fascismen lever af.

I februar blev der omsider ved EU’s og Ruslands mellemkomst indgået en fredsaftale, der bl.a. gik ud på nyvalg og præsidentens tilbagetræden. Den holdt et par timer. Så blev verden i bogstaveligste forstand taget på sengen med efterretningen om, at præsident Janukovitsj i nattens mulm og mørke var stukket af og ikke til at finde! Han dukkede senere op i Rusland og meddelte, at han stadig var præsident, hvilket formelt set var rigtigt nok: Han var ikke trådt tilbage, og selv om parlamentet med sin vante mangel på moralsk mod havde afsat ham, var det ikke sket med det i forfatningen krævede kvalificerede flertal på tre fjerdedele. Han hævdede at være blevet truet på livet, og det skal nok passe, men detaljer kom der ingen af. Og hvem regner med en præsident, der stikker halen mellem benene i farens stund? Janukovitsj spiller ikke længere nogen rolle i ukrainsk politik.

Fascisterne og den øvrige højrefløj var kommet til magten i Kiev, men det var sket med vold og i strid med forfatningen. Den præsident, man indsatte, var ikke valgt, og den nye regering blev kun godkendt af demonstranterne på Maidan-pladsen. De hævdede at repræsentere folket, men det skulle hurtigt vise sig ikke at være tilfældet.

Den nye regering var både antikommunistisk og antisemitisk og sendte straks hærværkspatruljer og tæskehold ud til de dele af landet, hvor regeringen ikke havde opbakning, og hvor befolkningen samlede sig for at beskytte de Lenin-statuer, som andre steder blev væltet. Det kommunistiske partis hovedsæde blev stormet, partiet blev truet med forbud, og det kom til pogromlignende angreb på Kievs jødiske samfund. Desuden var regeringen udpræget russiskfjendtlig og vedtog som en af sine første handlinger (foruden ophævelse af forbuddet mod fascistisk propaganda), at russisk ikke længere skulle have status som andet officielle sprog i de regioner, hvor der var store russiske mindretal (og det er mange i Ukraine). Det blev bestemmende for den form, modstanden mod fasciststyret i Kiev antog.

Det russiske befolkningsflertal på Krim havde fået nok af svineriet i Kiev. Det var der mange andre, der havde, men da russerne jo var i flertal på Krim, lå løsningen lige for: De ville hjem til Rusland! Selv om man kan sige, det var at svigte resten af Ukraine, var det klart i Ruslands interesse, for det lå i kortene, hvis ikke det blev sagt direkte, at noget af det, den nye regering i Kiev ville foretage sig, var at opsige aftalen om den russiske flådebase i Simferopol på Krim – netop hvad USA (og NATO) drømte om! Rusland støttede derfor løsrivelsesbevægelsen. De selvforsvarsstyrker, der hurtigt tog kontrol med halvøen, bar russiske uniformer og russiske våben (men ingen nationalitetsmærker), og russisk militær var i forvejen til stede på flådebasen i Simferopol.

I modsætning til blodbadet i Kiev blev revolutionen på Krim fredelig. To eller tre dødsfald blev der talt om til trods for, at der i fjorten dage ikke var anden justits på halvøen end befolkningens egen selvjustits. Den 16. marts blev der så stemt om løsrivelse eller udvidet autonomi inden for et føderalt Ukraine. Folkeafstemningen gav det forventede store flertal for løsrivelse; afviklingen er blevet kritiseret, men ingen har draget resultatet i tvivl, og der har heller ikke været rejst alvorlig tvivl om, at flertallet faktisk ønskede den tilslutning til Rusland, som blev det næste skridt. Faktisk var flertallet endnu større, end man kunne forvente ud fra russernes andel af befolkningen, så der var åbenbart andre end russerne, der ikke længere ønskede at blive regeret fra Kiev.

Da Krim nu ikke længere var en del af Ukraine, var de ukrainske militære styrker, der stadig holdt deres baser rundt om på halvøen, blevet en besættelsesstyrke; de skulle ud. Det foregik også fredeligt. Ubevæbnede folkemasser trængte ind på baserne, som alle overgav sig, og soldater sås forlade baserne til fods med deres ejendele i tasker og poser. I DR-korrespondent Thomas Ubbesens ”optik” (som det hedder, når man vil lægge afstand til andres opfattelse af virkeligheden) var det fredelige forløb udtryk for en særlig udspekuleret russisk krigslist: De ukrainske soldater kunne selvfølgelig ikke skyde på kvinder og våbenløse mænd. Men fortjenesten var ikke Kiev-regeringens, tværtimod. Soldaterne havde faktisk ikke alene tilladelse, men ordre til at skyde. Det nægtede de fleste, og halvdelen (ifølge Kiev) eller flere (ifølge Moskva) gjorde ligefrem mytteri og gik over til ”fjenden” – mest iøjnefaldende den nyudnævnte ukrainske flådechef. Resten nedlagde simpelt hen våbnene – med ganske få undtagelser, og en enkelt kom til at bøde med sit liv. Forlyder det i hvert fald fra Kiev.

Den fredelige magtovertagelse var afsluttet. Det, der var sket i Kiev, var et kup, hvor et bevæbnet og voldeligt mindretal i hovedstaden tvang præsidenten på flugt og førte sin vilje igennem uden hensyn til, at meget store dele af landet var imod. Det, der skete på Krim, var en revolution, fredeligt gennemført i kraft af befolkningens overvældende tilslutning. Det var en revolution rettet mod fascismen, mod EU og mod den amerikanske imperialisme, som nu måtte opgive sine planer om at få Rusland lukket ude fra Sortehavet.

EU’s ekspansion var blevet bremset – for første gang siden Norge stemte nej i 1972. Og USA var blevet forhindret i at lægge sin klamme hånd på Sortehavet. Ruslands reaktion havde været lige så resolut som tilbageholdende – ganske som dengang i 2008, da Georgiens præsident Saakasjvili på amerikansk tilskyndelse forsøgte sig med en rask lille krig mod Sydossetien (se Skub 2008, nr. 6-7). Langs både den gamle og den nye grænse til Ukraine blev russiske styrker opmarcheret som en klar, men diskret påmindelse til de imperialistiske stormagter om ikke igen at forsøge sig. Frustrationen i Washington og Bruxelles var til at tage og føle på, og hadpropagandaen nåede samme groteske dimensioner som i 2008 – eller værre. Fra den ene dag til den anden blev situationen i de vestlige mediers ”optik” vendt på hovedet: Fascistkuppet i Kiev var ikke noget kup og slet ikke fascistisk, men en demokratisk revolution for EU’s og Vestens ”bløde værdier”, der truedes af ”russisk aggression”. Krim-boernes klart udtrykte vilje var et ”brud på folkeretten” og udtryk for ”totalitær tankegang”. Barack Obama svang sig op til at tale om ”frihedens pris” (det skete i anledning af, at Ukraine nu skulle til at underordne sig EU’s og IMF’s sparepolitik), og i Politiken forkyndte en helsides overskrift den 6. marts, at ”Putins indædte had til Maidan ses på Krim”, hvorefter fulgte en længere psykologiserende redegørelse for Putins ”paranoia” og ”overfølsomhed”. De statsledere, der få år tidligere havde delt Jugoslavien op med vold og trukket grænser med våbenmagt, kravlede til vejrs på moralens høje hest og foreholdt Rusland og Putin, at i det 21. århundrede flytter man ikke længere grænser med magt. Og man kunne formelig høre hårene rejse sig knitrende på deres hoveder, når de mindede hinanden om, at Putin engang skal have omtalt Sovjetunionens fald som den største verdenshistoriske katastrofe i det 20. århundrede. Ville Putin genrejse Sovjetunionen?

Nogle uger i starten af marts kunne man ane 3. Verdenskrig rejse sig truende i horisonten. Selv det amputerede Ukraine samlede tropper ved grænsen til Rusland. Det varede nogle dage, indtil det gik op for de styrende i Kiev, at det krigsmateriel, mytterister og overløbere havde efterladt, ikke var i en stand, der gjorde det muligt at føre krig.

Viljen var ellers god nok. Julia Timosjenko, ”Dronningen af den Orange Revolution”, der var blevet befriet fra det fængsel, hvor hun afsonede en dom for korruption, udtalte, at hun personligt havde lyst til at fyre en kalasjnikov af i hovedet på Putin, at ”de russiske hunde” burde skydes ned, og at hun ville ”sætte himmel og jord i bevægelse for, at der ikke bliver så meget tilbage af Rusland som en plet afsveden jord”! Ordene blev sagt i en telefonsamtale med en anden ukrainsk politiker, men aflyttet og lagt ud på internettet. Hun har bekræftet, at hun har sagt det, men hævder dog, at der er tale om manipulation, når hun også skulle have talt for at bruge atomvåben mod de otte miljoner ukrainske russere. Man kan vel gå ud fra, at disse ord ikke er udtryk for en velovervejet politik i hendes Fædrelandsparti, som er førende i kupregeringen i Kiev, men bare det, at man kan tænke sådan, er jo slemt nok.

Krigsrummelen forstummede ret hurtigt. ”Krim er tabt,” sagde man i Vesten uden blusel. Men Rusland skulle ”straffes”, og det skulle ske ved ”sanktioner”. Det varede heller ikke så længe. Europa kunne ikke undvære den russiske gas og Carlsberg ikke sit russiske marked. Og de russiske formuer, man havde regnet med at kunne indefryse i EU-ropæiske banker, eksisterede ikke. Den højspændte situation afspændtes.

Putins Rusland er ikke Sovjetunionen – meget langt fra. Og hvad Putin vil, véd vist ikke engang han selv. Men der er åbenbart nok tilbage af de ”sovjetiske værdier” til, at det endnu en gang er Rusland, der skal redde os fra fascismen. Det var i hvert fald det, der skete på Krim – til EU’s og USA’s store, men afmægtige fortrydelse.

Blandt de russiske faner – mange med den tsaristiske dobbelthovedørn – ved de store demonstrationer både på Krim og i Donetsk, Kharkov og Odessa sås også røde faner med hammer og segl og transparenter med teksten: ”Sovjetunionen er vort fædreland!” Om Putin ønsker sig Sovjetunionen tilbage, er der som sagt ingen, der véd; men det er der mange andre, der gør, og på Krim fik de et fokus. Folkeafstemningen var ikke blot en national tilkendegivelse, i hvilket tilfælde den ikke havde behøvet interessere os andre ret meget. Den var også – og måske især – en folkeafstemning mod fascismen. Og den var en folkeafstemning mod EU.

Krim er ikke det eneste sted, hvor et begyndende oprør mod EU er i gang. I Bosnien har der været massedemonstrationer mod EU’s besættelsesstyrke, mod den østrigske højkommissær, som reelt styrer landet hen over hovederne på de valgte, og mod den nedskærings- og privatiseringspolitik med tilhørende fabrikslukninger, som landet er blevet påtvunget. Modstand mod EU er der som bekendt også andre steder.

Der er en snæver sammenhæng mellem den Europæiske Union og den Europæiske Kontrarevolution. Det, vi har set på Krim og i Bosnien, kunne ligne begyndelsen til enden på den Europæiske Kontrarevolution. Hvis det er tilfældet, bliver det også enden på EU.

Kilder: Dagspressen, især Neues Deutschland, Politiken, Arbejderen og Danmarks Radio.
E-mailede meddelelser og nødråb fra Ukraines Kommunistiske Parti.

Lavrov blasts West for covering up Kiev’s brutal blockade, slaughter of Donbass civilians

Tensions escalated along the line of contact in eastern Ukraine on the morning of February 17

MOSCOW, March 25. /TASS/. Over the past years, the Western press has covered up reports about the wholesale slaughter of civilians in the Donetsk and Lugansk People’s Republics (DPR and LPR respectively) and Ukraine’s blockade of Donbass, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Friday.
“All throughout these years, when the Ukrainian leadership evaded its obligations under the Minsk Accords, nationalists were openly wiping out civilian facilities, schools, hospitals. It was well-known and all facts were regularly reported by our mass media, but were swept under the rug by the Western media,” Russia’s diplomacy chief specified.
“It included the slaughter of civilians and you may all know well that the death toll among the population exceeded 10,000,” he noted. “No one in the West cared at all about the inhumane economic, trade, transportation or food blockade of the self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s Republics.”
Tensions escalated along the line of contact in eastern Ukraine on the morning of February 17. The self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s Republics (DPR, LPR) reported the heaviest shelling by the Ukrainian Armed Forces in months. On February 18, the heads of the LPR and DPR, Leonid Pasechnik and Denis Pushilin, announced the evacuation of the republics’ residents to Russia. A general mobilization was ordered in the Donbass republics on February 19.
Russian President Vladimir Putin announced on February 24 that in response to a request by the heads of the Donbass republics he had made a decision to carry out a special military operation in Ukraine in order to protect people “who have been suffering from abuse and genocide by the Kiev regime for eight years.”
The Russian leader stressed that Moscow had no plans of occupying Ukrainian territories and the operation was aimed at demilitarizing and denazifying Ukraine.
When clarifying the developments unfolding, the Russian Defense Ministry reassured that Russian troops are not targeting Ukrainian cities, but are limited to surgically striking and incapacitating Ukrainian military infrastructure. There are no threats whatsoever to the civilian population.

Et ord til mine landsmænd

Af Ivan Nikitjuk

Jeg er ukrainer, født i Vestukraine, i landsbyen Triskino, men opvokset i nærheden af heltebyen Odessa. Og fordi jeg er født og har mine rødder i Vestukraine, véd jeg præcis, hvad banderismen1 er for noget. Min familie har på egen krop følt banderisternes had til sovjetstyret og til alle, der støttede det. Min kødelige onkel, krigsveteran og formand for landsbysovjetten, Roam Ivanovitj Nikitjuk, blev sammen med hans kone skudt af banderisterne med en maskinpistol ind gennem vinduet, mens de lå og sov. De kom også hjem til os og truede min far, fordi han havde begravet sin bror, som de havde dræbt. Hos naboen, en russisklærer, dræbte banderisterne hele familien og skånede ikke engang et spædbarn i vuggen, men hakkede det ihjel med en økse.

Og når jeg i dag taler med venner og bekendte fra Ukraine, som er blevet bombarderet med banderistisk propaganda, hører jeg dem ofte jamre hysterisk over, at russiske soldater er kommet for at slå dem ihjel, at Rusland ønsker at tvinge Ukraine i knæ og få det til at kapitulere.

I den forbindelse vil jeg gerne sige, at Rusland ikke fører krig mod Ukraines folk, og at det ikke indgår i Ruslands planer at kolonisere Ukraine eller ydmyge det ukrainske folk. Rusland kæmper mod banderister og nazister, der udgør en fare ikke blot for Ukraines og Ruslands folk, men for hele verden, og er et dødbringende våben i hænderne på deres oversøiske herrer.

Jeg henvender mig til mine ukrainske landsmænd, i første række til dem, der frygter ordet kapitulation, for hvor bittert det end er at måtte indrømme det, har I for længst kapituleret. Fremfor alt kapitulerede I i 2014 til nazisterne ved at støtte deres heksesabbat på Maidan-pladsen. I tav, da de brændte mennesker levende i Fagforeningernes Hus i Odessa. I tav, da de dræbte Oles Buzina. I tav også, da nazisterne ødelagde mindesmærkerne for Zjukov, Suvorov og andre krigshelte og før dem mindesmærkerne for Lenin, der havde skabt den ukrainske stat, og I tav fortsat, da de ødelagde æresmonumentet i Lvov.

I tav, da nazisterne kom til Ukraines skoler med det ene formål at lære jer og jeres børn at hade russerne. I sendte jeres børn til Azov-nazisternes banderistlejre, hvor man lærte dem at slå russere ihjel. Ydermere sendte I 8 år igennem jeres børn, brødre, ægtemænd, og selv kvinder var med, til den Antiterroristiske Operationszone for at tjene penge vel vidende, at I dér, i Donbass, slår jeres lige ihjel for penge – russiske kvinder og mænd, børn, gamle mennesker. I tav stadig, mens borgere i Donetsk og Lugansk i jeres påhør blev hånet og kaldt mindreværdige og undermennesker.

I blev ved med at tie, da man strøg russerne fra listen over Ukraines indfødte folkeslag, da man forbød det russiske sprog, den sovjetiske symbolik, Ukraines Kommunistiske Parti.

I tav endnu, da hr. Avakov2 officielt fremlagde planer for koncentrationslejre og for indgreb mod anderledestænkende og mod dem, der tænke på russisk. I tav, da der blev opstillet kollaboratørlisten over Krim-boer.

I kendte jo til bombardementerne af Donetsk og Lugansk. I vidste, de fandt sted, vidste, at folk blev tvunget til at søge tilflugt i kældre eller dræbt, selv om de ikke var skyldige i andet end ikke at ville underkaste sig banderisterne. Selvfølgelig vidste I det, men I gjorde intet for at standse myrderierne. I drak uforstyrrede jeres kaffe eller te eller måske en flaske hjemmebrændt i Dnepropetrovsk, Kiev, Tjernigov, Lvov osv., og det hele ragede jer en høstblomst.

I havde lært jer at leve med nazismen. I så roligt til, mens jeres lands præsident i fjernsynet hyldede en notorisk fascist som Ukraines helt. Og I syntes, at det var da helt i orden. I kastede jeres følelse af menneskelig værdighed over bord, når I arrangerede fakkeltog under råbene ”Klyng moskovitten op!” og ”Bandera kommer og indfører orden” og sang det polske pophit Endnu lever Ukraine.

Kig engang på et kort over Ukraine. For firs år siden var det den Røde Hærs soldater, russere og ukrainere, tatarer og uzbeker, armenere og kazakher, repræsentanter for alle USSR’s folkeslag, der heltemodigt befriede Ukraine og det ukrainske folk fra den tyske nazismes brune pest. Deres blod vædede den ukrainske jord. Her kæmpede Kovpaks3 partisaner tappert, her gav de deres liv, her led og døde den Unge Gardes komsomoller. Det vil vi altid bære i vor erindring, det har vore fædre og bedstefædre givet os i arv, det var det, vi talte om, når vi sagde: Ingen og intet er glemt. Det er det, vi alle har fået indprentet fra barnsben af.

At glemme disse hellige ord er at forråde os selv, forråde vore forfædre, deres minde og det, de lærte os. Det er det, I aldrig skulle have ladet ske. som I skulle have givet jeres liv for, men aldrig ladet ske.

Men det var netop det, der skete. I dag tager de, som i otte år rystede i bukserne for nazisterne, våben i hånd og giver sig med patos til at tale om at forsvare fædrelandet. Hvilket fædreland, og hvem er det, I vil forsvare det imod? I kujoner! Det smerter at måtte indrømme det, men det, I skulle have gjort, må nu gøres af unge russiske knægte, der er vokset op i den samme tid som I. Men de har vist sig mere standhaftige, de husker de helte, som gik før dem, og véd, hvor de er, og hvorfor de er kommet.

I taler meget om frihed. Men er det det, I har, når I bliver jaget ned i kældrene af de magthavere, som ikke kommer jer til hjælp, ikke evakuerer jer fra byerne, ikke bringer jer hverken brød eller andet, men dækker sig bag jer som levende skjolde? Russiske knægte dør for at redde jer fra nynazisterne. Mens Avakov griner i skægget, fordi han har taget Kharkovs borgere som gidsler og lagt byen i ruiner.

I dag taler I om, at det russiske folk er blevet jeres fjende. Men er det ikke på tide at overveje, hvad I selv er blevet? I siger, at russerne ikke er jeres brødre. Men kan man være brødre med dem, der har underkastet sig nynazisterne? Som har sluttet sig til dem? Som i al denne tid har tiet? Mens de, som kæmpede, ligger i deres grav. Mens de, som kæmpede, kom i fængsel, og dér sidder de stadig.

Landsmænd! Kom til fornuft! Russerne er ikke jeres fjender. Russere og ukrainere er ét folk. Sammen besejrede vi den tyske fascisme under store ofre og med heltemod. Husk på jeres historie, kast et blik i tidernes dyb, og I vil se, at ulykker altid har ramt det ukrainske folk, når det kappede båndene til sine brødre, det store russiske folk. Vi er blodsbrødre og bør ikke skyde på hinanden. Sig til jeres sønner, at de skal holde op med at skyde på russiske knægte, at de skal lægge våbnene og tage hjem for at bygge et nyt demokratisk Ukraine sammen med Rusland.

1 Efter Stepan Bandera (1909-1959), Ukraines quisling
2 Arsen Avakov (født 1964), ukrainsk indenrigsminister 2014-21
3 Sydir Kovpak (1887-1967), fremtrædende ukrainsk partisanleder under 2. verdenskrig

Oversat fra russisk

Statement of the Coalition for the Prohibition of Biological Weapons on the discovery of the development and production of biological weapons in Ukraine

As a result of the ongoing special operation in Ukraine, secret documents were discovered on the emergency elimination of traces of the military biological program being implemented, funded by the US Pentagon. Employees of Ukrainian biological laboratories handed over documents ordering the immediate destruction of especially dangerous pathogens of plague, anthrax and other particularly dangerous diseases on February 24. At the moment, a network of more than 30 American biological laboratories has been identified in Ukraine, working within the framework of the Pentagon’s military biological programs. So, laboratories in Lviv worked with the causative agents of plague and anthrax, in Kharkov and Poltava – diphtheria and dysentery. And this is not yet a complete list of studies that have been conducted on the territory of this country. These documents were made public the other day by the press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation, as a result of which US Deputy Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland, during a speech at a hearing in the Senate Foreign Affairs Committee of the Congress on March 9, was forced to admit the presence of certain “research facilities”. According to her, the Americans are doing everything now so that the results of their work do not end up in the wrong hands. But details of the UP-4 research program using migrating migratory birds have already become known in order to use them as containers for the transfer of modernized pathogens of the most dangerous diseases, in particular H-5 N-1 influenza, the mortality rate from which reaches 50%, to the territory of Russia and Eastern Europe. This method of biological weapons proliferation is the most reckless and irresponsible, as it does not allow controlling the further development of the situation. In addition, documentation of P-781 studies was found, where bats were considered as a carrier of deadly biological weapons. American military biologists have been working to study bacterial and viral pathogens that can be transmitted from bats to humans. These are pathogens of plague, leptospirosis, brucellosis, as well as coronaviruses and filoviruses. At the same time, the Georgian Lugar Center participated in similar projects in cooperation with the Virginia Polytechnic Institute and the US Geological Survey. They also actively studied the Congo-Crimean fever and Hanto viruses in Ukraine as part of the UP-8 project, which clearly refutes the US claims that only Ukrainian scientists work in the Pentagon biolabs. It turns out that, on the contrary, all important studies took place under the direct supervision of specialists from the USA. The US military also worked with insects, as well as with many species of animals, and samples of pathogens were transported to the EU and the USA. Thus, 140 containers with ectoparasites of bats – fleas and ticks – were transferred abroad from the laboratory in Kharkiv alone. It is noteworthy that such activities resemble what Japanese militarists did in the occupied territory of China in the 40s in the 741 detachment. At the same time, American and German military biologists were working on the genetic material of
the inhabitants of Ukraine belonging to Slavic ethnic groups, which indicates that they are developing bioagents that act selectively and are capable of hitting specific national groups. Now all the developments, documentation and pathogens are being exported by the Americans from Ukraine, and the remaining equipment and biomass reserves are being hastily destroyed. All this is done in order to hide the traces of this criminal activity from the world community and prevent a full-scale investigation of the development, testing and production of new types of biological weapons. But already these published documents incriminate the violation by the United States and Ukraine of Article 1 of the UN Convention on the Prohibition of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons. Therefore, the Pentagon is interested in the complete destruction of the results of secret research and accumulated pathogens. The disclosure of the scale of such activities raises the question of the need for the immediate elimination of all such laboratories and facilities of the DTRA Threat Reduction Agency under the US Department of Defense in the post-Soviet space, namely in Kazakhstan, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, and throughout the world. Such facts also raise the issue of the need to involve all interested countries in the investigation of the work of American military biologists with the involvement of specialists and physicians in order to collect and analyze data, as well as to prevent possible leaks and the use of pathogens by various right-wing radical groups as weapons in their terrorist activities. In this regard, the Coalition calls for: – Demand the publication by the United States of all documentation on the activities of employees of the DTRA agency of the Ministry of Defense in these 30 laboratories in Ukraine. – To conduct an international investigation of the activities of American military biologists in more than 30 laboratories on the territory of Ukraine with the involvement of representatives of the UN and WHO. – Creation of a new international body capable of monitoring the implementation by countries of the UN Convention on the Prohibition of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons.

United Communist Party of Georgia
Socialist Movement of Kazakhstan
Communist Party of Pakistan
Socialist Party of Latvia

Vi får fortalt, at Ukraine kæmper for demokrati. Det er i hvert fald ikke et demokrati, der findes i landet selv, hvor det kommunistiske parti har været forbudt i årevis, hvor 11 andre oppositionspartier er ”suspenderet”, hvor massemedierne styres fra præsidentkontoret, og hvor det kan koste fængsel at gå med en rød fane på gaden. Blandt de aktive folk på Ukraines venstrefløj, der er arresteret af styret i Kiev, er to medlemmer af ledelsen af det ukrainske Komsomol, brødrene Mikhail og Aleksandr Kononovitj. De har også været engageret i antifascistisk arbejde i Ukraine. Plakaten, der er fremstillet i forbindelse med russiske solidaritetsaktioner, har tekst på både russisk og ukrainsk og sættes i relief af nedenstående ikke personligt signerede meddelelse fra Party of Communists USA, udsendt 8. april.

On Apr 7, 2022, at 1:44 PM, via PSC International Committee psc-international-committee@googlegroups.com wrote:

“In the interview, [he] read a list of Ukrainian names, which he said were the names of his friends and acquaintances based in Ukraine, some were Communists, others were labor activists, who have disappeared since 1st of March 2022 from their apartments in Kyiv and Kharkiv, after Ukrainian ‘special forces’ knocked on their doors.”

[UPDATE]The [above] is correct. But it goes much farther. In a zoom conference that I attended on Ukraine organized by the International Action Center several days ago, a Ukrainian leftist named Leonid I. reported that he knows of dozens of murders of leftists and perceived opponents of the pro-fascist Zelensky regime, who were visited in their homes by Ukrainian fascists and killed on the spot. So, yes, the analogy to the death squads in Central America is apropos. Also, we should add that Ukrainian fascists have genocidally murdered and targeted Roma in recent weeks, including in Mariupol, which fortunately is almost entirely liberated. Leonid argued that everyone on the left in Ukraine would welcome the total military defeat of Zelensky’s regime by Russia (which surprised even me when he said it, but is totally understandable in light of the fascist atrocities taking place by Ukrainian forces).

*Report from the New York Labor International Committee Post